Hundratals steg trampar dagligen omkring på golven i våra bostäder. Även de bästa golv påverkas av detta slitande och nötande och till slut är det bara ett som återstår nämligen att byta ut golvet. Innan man börjar är det viktigt att titta på underlaget. En betongplatta behöver skrapas helt ren från ojämnheter. Har man haft heltäckningsmattor måste alla limrester bort. Plastmattor och trägolv fungerar bra som underlag för nya golv så dem behöver man inte ta bort.

När man köper ett golv följer det ofta med en bruksanvisning för just det golvet. Följ alltid beskrivningen noggrant. Ett generellt råd är att alltid börja golvläggningen i ett hörn och jobba från vänster till höger.

Trä och laminat
Lägger man ett laminat eller trägolv ska man tänka på att lägga golvet i ljusinsläppets riktning. Om ljuset kommer i fel vinkel syns skarvarna mycket mer. Är rummet avlångt försöker man lägga golvet så att det följer den långa väggen även om det blir fel i förhållande till ljuset. Lägger man ett trägolv är det viktigt att tänka till och mäta noga innan golvet läggs ut. Det är inte roligt att upptäcka att den sista biten blir för smal. Mäter man redan från början kan man kapa både första och sista plankan så att resultatet ser jämt ut på slutet. Lita inte på att väggarna är raka utan kolla med vattenpass att golvet verkligen är rätt placerat. Trägolv rör sig alltid så lägg inte golvet för tätt mot väggen. Lämna en marginal på minst 5 mm så kommer golvet att klara sig bra.

Klinkergolv
Klinkergolv lägger man ofta i badrum eftersom det tål väta bra. På senare år har det blivit allt vanligare att man använder klinkers i andra rum också. Det är lättast att lägga klinkers direkt på en betongplatta eftersom underlaget redan från början är jämt. Väljer man att lägga plattorna på en plastmatta eller på ett befintligt trägolv krävs en hel del förarbete för att få ett bra resultat. När det gäller brädgolv är det viktigt att det inte sviktar eftersom det kan medföra att plattorna spricker. För att jämna till ett trägolv kan man använda gipsskivor eller spånskivor som noggrant spikas fast så att de inte rör sig på något sätt. Ofta behöver man särskilda verktyg för att lägga ett klinkergolv. En del utrustning som exempelvis kakelskärare kan man få låna eller hyra i välsorterade kakelaffärer. Vid all golvläggning är det viktigt att mäta utrymmet noggrant och skära till plattorna så att resultatet blir jämnt i kanterna. Att lägga klinkers är som att bygga sandslott. Man slevar på fästmassa och sprider ut med en tandad spackel. Sedan läggs plattan på plats. Lägg i vinkelräta rader och kontrollera att det blir rakt med ett vattenpass. När plattorna är på plats och golvet fått torka till fylls fogarna med fogmassa. Ett klinkergolv måste få vila i minst tre dagar innan man börjar gå på det, annars kan det bli förstört.

Plastmatta
Att välja en plastmatta kan ge ett rum en speciell och trevlig karaktär. För att lyckas är det viktigt att underlaget är jämnt. Det brukar vara lättast att lägga mattan på en redan befintlig matta. Annars är det förarbete som gäller. Ett betonggolv måste spacklas, slipas och fuktisoleras. Ett trägolv behöver ofta slipas för att bli tillräckligt jämnt innan man köper en plastmatta behöver man bestämma vara skarvarna ska placeras. En generell regel är att skarvarna ska ligga vinkelrät mot den vägg som har flest fönster, då syns de minst. Om väggen är helt rak kan man lägga mattan kant i kant, men kontrollera alltid detta i förväg. Om mattan ska mönsterpassas kan det hjälpa att göra små snitt i kanterna för att vara säker på att mattan hamnar rätt.

När man byter golv är det viktigt att tänka på att man arbetar med kemikalier. Vissa vätskor är farliga att andas in, så se till att fönster är öppna eller att ventilationen är god. Använd gärna skyddsmask för munnen.