Automation och mekanik

Vad är mekanik och vad är automation? Även om det knappast är ord man hör talas om speciellt ofta så finns innebörden runtom oss hela tiden i det moderna samhället, och det är även någonting som konstant utvecklas för att göra både vardagen och industrin lättare för oss människor. För att börja med det hela så kan vi gå igenom mekanik…

Mekanik grundar sig i en lära om hur saker och ting reagerar på krafter och förflyttningar och är en basal och essentiell grund i att bygga så kallade mekaniska maskiner av alla olika slag. Mekanik räknas för övrigt till fysikens absolut första och även grundläggande delen av vanlig fysisk lära.

Och automation..?
Automation är ett fint för att beskriva att man överlåter arbetsbörda på maskiner eller viss teknik som helt enkelt utför en uppgift eller ett arbete år en. Vanliga exempel på detta är väderkvarnar, kärnkraftverk och diverse robotar. Det hela är en lära som idag är väldigt svår att greppa då det överlappar till otroligt många detaljer och rubriker, men kort sagt så kan man säga att automation helt enkelt är att automatiserar någonting – oftast en maskin – som gör ett jobb åt en. Ibland av ren effektivitet men även för att människan ibland helt enkelt inte är kapabel till att utföra vissa uppgifter och behöver därmed maskiners hjälp för detta.