Kantskador

anterna är utsatta på mattor, varför vi lagar många kantskador. I bildspelet till höger kan du följa hur vår mattmästare lagar en större kantskada utan några synliga skarvar.

Först får mattan en ny varp. Sedan vävs inslagen i mattans grundfärg in. Detta sker från baksidan. All reparation utförs i enlighet med den teknik som användes vid mattans tillverkning, och exakt samma material i rätt nyanser används. Skulle de nya trådarna avvika i färg, skulle det omedelbart märkas. Stor materialkunskap och ett gott öga för färg är således avgörande.

Nu är det dags att vända på mattan och knyta in luggen. Den knyts i längre trådar och klipps sedan till rätt längd. Som bilderna visar, kan skadan knappt urskiljas efter lagning. Den nya ullen “står upp lite mer” än den använda, men detta “rättar till sig” efter några veckor. (OBS! Missfärgningen av det blåa fältet på baksidan har uppkommit av en lapp som satts för skadan, och har inget med vår lagning att göra.)

Mattan saknar en rejäl bit i kanten.
Först får mattan en ny varp.
En ny röd väft vävs in.
På baksidan börjar hålet försvinna när vävften har vävts in.