Mattvätt

Avdammning

Innan mattorna tvättas måste man damma ur dem. Detta sker mest effektivt när mattan ligger plant med luggen neråt. Damm, sand och annat skräp skakas ut ur mattan och luggen återfår redan här en hel del av sin rörlighet och mjukhet.

Tvätt

Mattorna plantvättas i vatten. Trycket i borstarna varieras efter mattans art och kondition, liksom mängden vatten som används. Endast biologiskt nedbrytbara tvättmedel används.

Centrifugering

Mattorna rullas ihop inför centrifugeringen för att undvika brytveck.

Torkning

För att undvika färgskiftningar i den nytvättade mattan är det viktigt att luggen ligger åt samma håll i hela mattan när den torkar. Detta resultat uppnås bäst genom att mattan får hängtorka i luggens riktning.För att undvika att mattan krymper torkas den i rumstemperatur med hjälp av luftavfuktare. En vanlig matta torkar på ett dygn; ett och ett halvt om den är särskilt tjock. Mattor som riskerar att bli bubbliga vid tvätt torkas mycket väl uppspända och bibehåller därigenom sin form samtidigt som de kan dra fördel av den mer grundligt rengörande och skonsamma vattentvätten.