Säkra industrigolv

Rätt golv på rätt plats är A och O. I synnerhet inom industrin där det oftast är nödvändigt med golv som tål slitage från tung trafik, exempelvis truckar och lastbilar, och läckage av olika media i form av oljor, lut, syre, kemikalier, vatten etc. De golv som används inom industrin för att minska effekten av just slitage och läckage kallas industrigolv. Industrigolven går att och bör anpassas efter den industriella verksamhet som bedrivs. Därför finns de i olika varianter. I regel består industrigolven av flera lager och således av en ytterst komplex struktur.

Hur är ett säkert golv uppbyggt?
Det börjar med ett bra underarbete, utfört av en hantverkare/golvläggare med expertis på området. Beroende på underlaget, bl.a. på vilka media som har läckt ut på platsen tidigare, och beläggningar krävs olika former av förarbete. Som beställare och kund ska du alltid vara uppmärksam på hur underarbetet utförs eftersom det kommer påverka kvaliteten på hela industrigolvet. Därefter läggs, sammanfattningsvis och i förenklade termer, först ett slags underlag, på detta kan man lägga en fuktspärr och eventuellt en golvbeläggning. Det sistnämnda kan t.ex. bestå av PVC, syntetiskt gummi, epoxi, polyester eller plattor i olika material. Regeln att förhålla sig till är att anpassa golvet efter verksamheten.

Ett industrigolv med hög kvalitet ska, förutom att ha ett bra underarbete, med vissa undantag vara utan skarvar och fogar. Andra viktiga aspekter att ta hänsyn till är att det ska vara lättstädat, ytbehandlingen avgör hur svår- respektive lättstädat golvet är, miljövänligt och säkert i ett arbetsmiljöperspektiv.

Gör arbetsplatsen tryggare med ett halkfritt golv
När exempelvis olika media läcker ut eller slitaget på golvet är påtagligt ökar risken för att halka. Det är alltför lätt att sträcka sig när man glattar till. Ibland kan det mot all förmodan gå riktigt illa. Det är väldigt vanligt att arm- och benbrott är en följd av vanliga halkolyckor på jobbet. Med halkfria golv minskar risken för potentiella arbetsplatsolyckor. I den svenska arbetsmiljölagen är det lagstadgat om att varje arbetsgivare måste bedöma och ta ställning till de risker de anställda, besökare, entreprenörer o.s.v. utsätts för när de befinner sig på en arbetsplats. Riskerna inbegriper bl.a. olycksfall.
Hur används och hur fungerar de halkfria golven? Framför allt används de för att förebygga halka, därför brukar de användas på ytor som utsätts för slitage, läckage av media och vatten samt ytor där mycket folk är i rörelse. Överlag har de halkfria golven bättre hållbarhet än ett vanligt golv, varför halka förebyggs på ytterligare ett plan. Ett säkert halkfritt golv ska stöta bort vatten och vara fritt från svamp och bakterier. Det är förstås givet att vatten kan orsaka halka, men även svamp och bakterier kan lägga grunden till hala fläckar. Förutom att dessa fläckar är hala så är de dessutom en sanitär olägenhet.

Det finns olika former av halkfria golv. Somliga har en ytbehandling medan andra består av genomgående karakteristika för golven, det vill säga innehåller korn som skapar friktion när någon går på golven och på så vis motverkar halka. De golv som innehåller korn alltigenom är mer hållbara än de golv som enbart är ytbehandlade. Golven som endast är ytbehandlade slits snabbare ner när folk går på dem och av allmänt slitage. När ytan väl har slitits bort så är detta golv inte säkrare än något annat golv. Även i detta fall gäller det att varje arbetsplats gör en bedömning av vilket golv som passar den egna verksamheten bäst. Val av golv påverkar resistens mot olika media och slitage. De arbetsplatser där de halkfria golven kan vara aktuella är t.ex. industrier, verkstäder, livsmedelsindustrier och offentliga miljöer.

Såsom det fordras en hantverkare/golvläggare med expertis inom industrigolvsområdet, kräver det rätt expertis för att ett halkfritt golv överhuvudtaget ska godkännas. Processen kring godkännandet består av flera steg. Golvets strävhet undersöks. Ju högre strävhet på ytan desto säkrare golv. Halkvärde är också en faktor som mäts liksom det hälls media på golvet, varpå halkskyddet testas genom att någon går därpå. Först när ett halkfritt golv klarar dessa test kan det betraktas som halkfritt. Det finns även olika klassificeringar på det halkfria golvet då vissa golv kräver tuffare egenskaper än andra.